ARBEIDSGIVER

Christiania Karriere er et rekrutteringsbyrå i Oslo siden 2006, og startet opp på bakgrunn av et ønske vi hadde om å yte bedrifter noe ekstra innen rekrutteringsbransjen.


Hva kan vi gjøre for deg som arbeidsgiver i Oslo?

  • Rekruttering
  • Kompetanseutvikling - for ledere og virksomheten


Hvorfor rekruttere via Christiania Karriere?

Vårt ønske er at Christiania Karriere skal være markedets naturlige førstevalg ved rekruttering i Oslo.

Vi setter Kvalitet, Pålitelighet, Resultat og Oppfølging i fokus med målsetting om å være en langsiktig samarbeidspartner.


Kvalitet
Vi kommuniserer direkte med toppskiktet av kandidater. Gjennom eksklusive kontakter når vi de fremste kvalitative kandidatene – med fokus på å imøtekomme bedriftenes preferanser. Vi fokuserer på å kvalitetssikre kandidatene opp mot utdanning, fag – og personlig kompetanse. 

Gjennom personlige samtaler og anerkjente personlighetsanalyser jobber vi sammen med kandidaten for å finne den rette jobben, stillinger der kandidatens personlige kvaliteter og egenskaper kommer til sin rett. 

Våre rådgivere er sertifisert i SHL, CUT-e, DISC. Rekrutteringsprosessen gjennomføres i samsvar med DNV standard.

Pålitelighet
Christiania Karrieres rekruttering fokuserer på treffsikkerhet og presisjon. I stedet for et stort antall mer eller mindre kvalifiserte søknader, får din bedrift gjennom Christiania Karriere fra en til fem kompetente kandidater som er representative opp mot dine behov. 

Christiania Karriere vil i rekrutteringssammenheng være arbetsgiverens sitt ansikt mot aktuelle søkere. Christiania Karriere forplikter seg derfor til å håndtere søkere i henhold til arbetsgiverens rutine for rekruttering.

Resultat
Christiania Karriere har spisskompetansen som skal til for å finne rett kandidat til din stillingsbeskrivelse. Vår forståelse, erfaringer og nettverk fra næringslivet er vårt fundament som ligger til grunn for å ha et ekstra godt øye til hvorvidt en kandidat vil treffe dine forventninger, og bidra positivt i bedriftskulturen.
 
Strategiske nyrekrutteringer vil øke muligheten for gode resultater i din bedrift.

God oppfølging
Tettere oppfølging med våre kunder gjør at vi er et steg før neste prosess. Vi ønsker å fremstå som bedriftens utstrakte hånd mot markedet, og legger vekt på å presentere våre bedriftskunder slik bedriftene ønsker å fremstå ovenfor markedet.

Samtidig har vi et genuint ønske om å gi rett kandidat rett stilling, samt levere tjenester som tilfredsstiller bedriftenes etterspørsel.


Spesialistområder
Våre kunder finner du innen de fleste bransjer og vi har lang erfaring på å finne og matche rett spesialist mot rett stilling.

Våre stillinger går på tvers av bransjer, fra for eksempel bilbransjen til den digitale tjenestebransjen. 

Vi rekrutterer innen stillinger som:

  • Markedsføring
  • Salg
  • IT
  • Kundeservice
  • Administrasjon
  • Prosjektarbeid

Christiania Karriere satser på et mindre antall kunder, som vi kjenner godt og som vi er stolte av å representere. Ved behov vil vi gi orientering om våre referanseprosjekter.


Kompetanseutvikling

Vi vil også maksimere muligheten for utvikling på både bedrifts- og individnivå i det norske markedet. Derfor har vi utviklet et tverrfaglig samarbeid med Mostad Consulting, for å tilby bedrifter, ledere og privatpersoner et helhetlig tilbud.

Som leder skal du håndtere ulike mennesker, vi gir deg verktøyene som gjør det enklere å forstå, kommunisere og skape samhandling.

Les mer om dette i avsnittet "Kompetanseutvikling - Ledere og Virksomhet" nederst på denne side.Kompetanseutvikling - Ledere og Virksomhet

Christiania Karriere har lang erfaring innen rekruttering, salg, ledelse, og kompetansebygging.

Christiania Karriere har lang erfaring innen rekruttering, salg, ledelse, og kompetansebygging.

Del: