Ung og sorgfri?
Share
Tilbake Ung og sorgfri?

Ung og sorgfri?

Det å være ung sammenlignes kanskje ofte med å være lett og lystig til sinns, uten for mange bekymringer for livet og dets utfordringer. Fulle av endorfiner og gledesrus går våre unge verdensborgere hverdagen i møtet med overmot, fryktløshet og overlegenhet.

Å tro at samtlige av vår befolknings ungdom virkelig har det slik, er nok dessverre ren utopi. Ønskedrømmen ville nok vært at all ungdom var like arrogant selvselvsentrerte og høye på seg selv, med umålbar vilje og pågangsmot og med fremragende framtidsutsikter.

Slik er det ikke.

Arbeidslivet og arbeidsmarkedet blir tøffere, etterspørsel etter faglig kompetanse og erfaring øker, og statistikker viser at det for eksempel i Oslo er et stort spenn i antall arbeidssøkere opp mot ledige stillinger. Med andre ord må en kjempe for jobbene.

Tatt dette i betraktning, er det med nedstemthet at vi kan vise til statistikker som sier at en av fem ungdommer dropper ut eller ikke fullfører videregående skole, at 15-20 prosent av barn og unge opp til 18 år har nedsatt funksjon grunnet psykiske plager og at framtidsutsikter i forhold til arbeidsmarked viser et større gap mellom etterspørsel og ungdom uten fullført videregående skole.

Statens arbeidsmiljøinstitutt skriver at «En stor del av norske elever dropper ut av videregående skole. Så mye som en av fem dropper ut eller fullfører ikke i løpet av fem år, og blant yrkesfagelever gjelder dette en av tre …  De som ikke fullfører, har høyere risiko for arbeidsledighet, uførepensjonering og lavere inntekt. Dette har vakt bekymring, og mye ressurser er satt inn på å få elever til å fullføre videregående skole, basert på den antakelsen at det er frafall fra skolen i seg selv som er årsak til lavere arbeidsdeltakelse

Hvilket samfunnsansvar har arbeidslivet i forhold til ungdom som sliter? Hva skal til for å forebygge og endre de dystre tallene som statistikkene viser i forhold til fremtidig arbeidsutsikt og unge uten gjennomført skole?

Kan rekrutteringsbransjen bidra til å forebygge, og eventuelt hvordan?


TilbakeDel:

Skriv en kommentar

Security code
Oppdater

SISTE INNLEGG

SISTE KOMMENTARER

OM WORK IT
Velkommen til vår uformelle men dog så innsiktsfulle blogg om arbeidslivet.

Her finner du alt fra faglig til humoristisk innhold.

Les og kos deg i kaffepausen!