KOMPETANSEUTVIKLING

Velkommen til programmer som skaper nye handlingsmønstre du og dine kolleger vil ha glede av i lang tid fremover!

Christiania Karriere og Mostad Consulting Group, er et utviklingsfellesskap med karriere, kompetanse og lederskap som møteplass.

I arbeidsfellesskapet utfyller vi hverandre og støtter hverandres egenart. Når karriere, kompetanse og lederskap forenes i en innsats, blir effekten mer enn summen hver for seg.

Ved behov vil vi gi en orientering om våre referanseprosjekter og oppdragseiere.


Her er en kort oppsummering over hvorledes vi arbeider:

  • Kandidaten: Våre kandidater blir sertifisert i CKMs program - "Bli din egen hodejeger"
  • Lederen og ansatte: Vi leverer program for utvikling av team og teamkompetanse
  • Virksomheten: Vi leverer delprosesser og programmer for virksomhetsutvikling

VÅRE PROGRAMMER
Christiania Karriere har lang erfaring innen rekruttering, salg, ledelse, og kompetansebygging.
Christiania Karriere har lang erfaring innen rekruttering, salg, ledelse, og kompetansebygging.
Christiania Karriere har lang erfaring innen rekruttering, salg, ledelse, og kompetansebygging.
Christiania Karriere har lang erfaring innen rekruttering, salg, ledelse, og kompetansebygging.


Del: