VÅRE TJENESTER
Christiania Karriere har lang erfaring innen rekruttering, salg, ledelse, og kompetansebygging.
Christiania Karriere har lang erfaring innen rekruttering, salg, ledelse, og kompetansebygging.
Christiania Karriere har lang erfaring innen rekruttering, salg, ledelse, og kompetansebygging.
Christiania Karriere har lang erfaring innen rekruttering, salg, ledelse, og kompetansebygging.


CKMs sertifiseringsprogram - "Bli din egen hodejeger"

 

Bli din egen hodejeger gjør status på egen karriere og utvikler ønsket framtidig karrierebilde. 

Sammen kartlegger vi styrker og utviklingsområder, hva du er i stand til å levere og har formell kunnskap om, og bygger din CV om til en profesjonell kompetansebeskrivelse av deg selv. Her flytter du din CV fra å være en fakta- og formalia- oppstilling, til en funksjons- og effekts- beskrivelse.

Dette kombinerer vi med veiledning om merkevarebygging og synliggjøring av deg selv via internett og sosiale medier. 

Målgruppen for programmet er deg som ønsker å ta grep om egen karriere, er på vei fra en stilling til en annen eller står foran det STORE intervjuet. 

Bli din egen hodejeger hjelper deg gjennom kompetansebeskrivelse, retningsstyring, bevisstgjøring og merkevarebygging til å skape deg selv om til en attraktiv kandidat. Programmet hjelper deg å ta styring over egen framtid. 

Gjennom scenariokompetanse evner du å se nye muligheter, skape nye forestillingsbilder, omsette dem i handling og høste resultater. 

Sertifiseringsprogrammet går over 8 samlinger på 3 timer hver og gjennomføres over en periode på 4 uker. 


Modul I: Selvledelse 
Selvledelse er å vare sjef i eget liv. Sjef i eget liv blir du når du kjenner deg selv og styrer deg selv. I denne modulen bygger du kunnskap om deg selv.

 Identitet 

Drivkrefter og styrker

Fremtidsbilde  


Modul II: Kompetansebeskrivelse
Kompetansebeskrivelse er å gjøre synlig hva du er istand til - herfra og fremover. Du er mer enn din formelle utdanning og praksis. I denne modulen synliggjør du deg selv som en opsjon.

Visioner og verdier

Analyse og organisering av real- og formal kompetanse 

Skriftlig- og muntlig fremstilling av seg selv


Modul III: Karriereplanlegging
Karriereplanlegging er å skape strategier. Strategier er handlingsplaner og tema er karriere. I denne modulen lager du veikartet som bygger deg selv.

Egen merkevarubygging

Nettverksbygging 

Profilering på medier 


Modul IV: Handlingsprogram
Handlingsprogram er ditt "Call-to-action" program. Handlinger setter liv til bildene dine. I denne modulen går du fra tenking til handling.

Forstå jobbannonser, matche egne forestillinger mot tekst og strukturere søknad

Forberedelse til jobbintervju

Jobbsøk og oppfølging 


Pris: 12 000,- (inkl. mva.)
Interessert?


Fyll inn feltene i skjemaet nedenfor.

Ps – skjemaet regnes IKKE som påmelding eller bestilling, det er kun for å melde sin interesse.

Ja, kontakt meg for mer informasjon om dette (obligatorisk)

Navn (obligatorisk)


E-post (obligatorisk)


Telefonnummer (obligatorisk)


Skriv et stikkord eller to hvis du har spørsmål (frivillig)


77588100

*Fyll inn koden for å vise at du ikke er en robot:
Del: