Sli forbereder du deg til intervjuet

Slik forbereder du deg til intervjuet!

Gode forberedelser gir signaler om lyst og motivasjon for stillingen og at man er grundig og ryddig som person.

Her er noen grunnleggende tips:

 • Bruk internett og fin så mye info om arbeidsgiver, historikk, produkter, målsettinger etc. du klarer.
 • Søker du jobb i butikk eller annen forbrukerrettet virksomhet, så besøk denne som vanlig kunde (eller besøk en annen i samme kjede).
 • Kjenner du noen som arbeider eller har arbeidet der? Ta en prat med vedkommende om det passer. Det kan også resultere i en anbefaling fra en som arbeider der, som igjen styrker dine muligheter.
 • Dann deg et bilde av markedet de opererer i, hva kjennetegner arbeidsgiveren i forhold til de andre?
 • Tenk nøye igjennom hva du og din kompetanse vil kunne tilføre og hva som motiverer deg for stillingen.
 • Forbered gode og ærlige svar på spørsmål om positive og negative sider, kompetanse, forbedringsområder etc. Det finnes mange temaer om dette å finne på internett.
 • Ta med kopi av attester og vitnemål som du enkelt kan gi fra deg på forespørsel.
 • Ta gjerne med en liste på 4-6 referansepersoner som du har varslet på forhånd . Det er aktuelt både å snakke med de siste lederne dine, kolleger og evt underordnede. I noen tilfeller kan det også være aktuelt å sette opp gode samarbeidspartnere, lærere, veiledere, kunder og leverandører. Hvis mulig bør nær slekt og private venner ikke bli oppgitt som referansepersoner, da de vanligvis vil gi deg en så god referanse som mulig og således ikke alltid virker like troverdig. Vær forberedt på å bli spurt om andre referanser enn dem du oppgir selv. Om det er noen du unngår å oppgi pga en konflikt etc, så vær åpen om dette. Det er vanligvis greit å ikke oppgi referanse fra nåværende jobb, spesielt nåværende leder. Dersom du har varslet at du vurderer andre jobber er det ingen grunn til å ikke oppgi referanse.

Intervjudagen

 • Klær, frisyre og sminke: Tenk igjennom hvordan du ser ut, hvilke signaler ønsker du å gi? Et generelt tips er å være pent og ordentlig kledd, uten å være stivpyntet eller tungt sminket. Kleskodeks varierer mye fra bransje til bransje, og fra organisasjon til organisasjon./
 • Mange reagerer negativt på synlig piercing og dominerende tatoveringer.
 • Vær ute i god tid, men ta ikke kontakt med den du skal møte før et par minutter i forkant.
 • Sørg for at du slipper å bekymre deg for når parkeringsbilletten går ut.
 • Unngå å lukte røyk/alkohol.
 • Ta ikke med deg brusflaske, kaffe fra kiosken etc inn til intervjuet.
 • Unngå tyggegummi og snus.
 • Skru av mobilen på forhånd og la den ligge i vesken / jakken (ikke bare på lydløs, vibrasjonslyder er irriterende for en intervjuer og forstyrrende for deg).

Jobbintervjuet

 • Førsteinntrykket er avgjørende for hvordan intervjuet går.
 • Hils med fast håndtrykk, et smil og øyekontakt.
 • Tenk igjennom ditt kroppsspråk og tonefall.
 • Vær nysgjerrig, åpen og engasjert.
 • Still spørsmål, det viser entusiasme og motivasjon.
 • Unngå å ta opp lønn og betingelser i første møte dersom intervjuer ikke kommer inn på det.
 • Har du selv blitt invitert til et møte og prosessen er omfattende, så er det selvsagt betimelig å komme inn på betingelser i en tidlig fase. Men tenk over timingen og hvordan det kommer frem. De fleste intervjuere ønsker å få frem kandidater som er interessert i jobben fremfor lønnen.
 • Vær ærlig – en profesjonell rekrutterer vil trolig avsløre uærlighet eller unnlatelser i intervjuet eller senere i prosessen.
 • Vær ærlig og i forkant dersom du f.eks. har betalingsanmerkninger og du tror det kan bli sjekket senere i prosessen. Det er blitt vanlig å foreta en kredittsjekk dersom man skal ha ansvar for penger, andre verdier eller en lederstilling.
 • Unngå å avbryte intervjueren eller prate deg ut på viddene.
 • Mange intervjuere avslutter med et åpent spørsmål, om det er noe man har glemt å snakke om av betydning e.l.. Her har du en mulighet til å ta opp ting som ikke har vært tema, men som betyr noe for deg eller familien, eller negative forhold som du tror det er sannsynlig vil kunne komme opp senere.
 • Møte med arbeidsgiver: Dersom prosessen går gjennom et rekrutteringsbyrå, vil du normalt treffe arbeidsgiver i et intervju nr 2 eller 3.

Oppfølging i etterkant

 • Det kan være positivt å følge opp etter et møte, men unngå å virke masete.
 • De fleste rekruttere kommer tilbake til deg så snart de har mulighet for det.
 • Om du ikke får jobben, vil du sannsynligvis få beskjed først etter at en person er ansatt. I noen tilfeller kan det ta tid.

For deg som får tilbud om jobben

 • Du har krav på en skriftlig ansettelsesavtale.
 • Lønnsnivå og forhandling av lønn kan vi ikke si noe konkret om her, men vi gir gjerne råd til våre kandidater og oppdragsgivere underveis i prosessen.

kontakt oss