Slik skriver du en god CV

Hvordan skrive en god CV

For en arbeidsgiver eller oss som rekrutterer, er CV en sentral kilde for å få informasjon om deg som mulig kandidat til en stilling. CV-en er derfor et av dine viktigste verktøy i en jobbsøkingsprosess.
Det finnes ikke en fasit på hvordan en CV skal se ut, men det finnes noen generelle innholdselementer som bør være med.

1 Personlige data

Inkluder navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og fødselsdato. Pass på at dette er oppdatert informasjon. Du kan vurdere om du setter inn et nøytralt og tillitsvekkende bilde av deg selv øverst i CV-en. Nøytral betyr derimot ikke sur eller alvorlig. Et godt bilde gjør det lettere å huske deg.
Sivilstatus og antall barn kan man også inkludere. Har man et navn som ikke er så vanlig kan man også skrive kjønn for å unngå misforståelser. Ta gjerne også med lenke til LinkedIn-profilen din.

2. Nøkkelkvalifikasjoner

Dette er som regel 4-6 setninger som skal beskrive deg og hva du er god på, med din viktigste kompetanse og erfaring tilpasset denne konkrete stillingen. Tanken er å skape et helhetsbilde av din kompetanse og erfaring. Husk at dette er informasjonen som leses først, så fatt deg i korthet, bruk stikkord og dropp flosklene.
Tips: Det å tenke gjennom hva du har oppnådd i de jobbende du har hatt er en nyttig øvelse, både for å kunne skrive en god CV, være forberedt til intervju og ikke minst fordi det gir deg bedre selvtillit.

3. Arbeidserfaring

Skriv måned og år, arbeidsgiver og stillingstittel. Trekk frem din viktigste kompetanse og erfaring. Fokuser på hva du faktisk har gjort og oppnådd (ansvar og rolle), ikke bare på hvilke oppgaver du har hatt. Synliggjør resultater og gjerne konkrete prosjekter du har deltatt i eller ledet.
Ta gjerne med all arbeidserfaring du har, men fokuser på det som er viktig for stillingen. Har du mange mindre relevante småjobber kan du gjerne gruppere disse.
Når man skriver om utdanning og arbeidserfaring kommer punktene i omvendt kronologisk rekkefølge. Det vil si at du setter opp de siste erfaringene først.
Pass på! Unngå for internt språk eller ukjente forkortelser.

4. Utdanning og annen formell kompetanse

Skriv måned og årstall, fag eller navn på utdanning, grad og studiested. Du kan også trekke frem hovedfagområde, viktige oppgaver eller annet som er relevant for stillingen du søker.
Arbeidsgiver leter ofte etter en spesifikk utdannelse eller utvalgte studiesteder. På utdannelse bør man skrive hva man har spesialisert seg i og hva man har skrevet bachelor/master oppgave om. Dette er spesielt viktig for nyutdannede, har man gode karakterer bør man skrive snittkarakter.
Husk også relevante kurs og sertifiseringer

5. Annen relevant erfaring

Akkurat hva du velger å kalle overskriftene er opp til deg. Noen velger å samle kurs, verv, språk, IT-kunnskaper erc under en bolk, andre ønsker å dele det opp.
Har du vunnet utmerkelser bør de også listes opp her f. eks «Kåret til årets selger i 2018»
Når det gjelder IT-kunnskaper er det ikke nødvendig å trekke frem grunnleggende kompetanse som Microsoft Office. Dette regner man som basiskompetanse i dag, men lister du annen kompetanse bør det også sies noe om nivå.
Har du plass, kan du inkludere fritidsinteresser som et eget punkt. Dette sier noe mer om hvem du er som person. Det kan også være en fin icebreaker på intervju, eller det kan hende du har noe felles med intervjueren.

6. Referanser

Du kan enten oppgi referansene dine (med kontaktinfo og relasjon), eller du kan skrive «oppgis på forespørsel». Begge deler er like vanlig. NB: Det er viktig at referansepersonene er forespurt før de blir oppgitt

7. Følgende bør du også tenke på

En CV kan godt være på to sider, men prøv å unngå noe flere enn det. CV- en bør være leservennlig og lett å orientere seg i. Ikke bli for fancy da for mye illustrasjoner og fancy designelementer går ut over lesbarhet. Jo lettere å lese, jo bedre

8. Huller i CV`en

Du må være forberedt på å forklare all informasjon i CV-en, som for eksempel hyppige jobbskifter og «hull». Har du et hull i oversikten kan du bli spurt om hva du gjorde i det aktuelle tidsrommet. Hull behøver ikke å være en ulempe. Omsorgsoppgaver og utenlandsreiser kan markedsføres offensivt som en del av din erfaringsrikdom.
Tilpass alltid søknad og CV til den bestemte jobben du søker. De skal utfylle hverandre, og alltid sendes sammen. CV-en gir en fullstendig oversikt over din bakgrunn og spisskompetanse. I søknaden bør du trekke frem det som er spesielt relevant for den enkelte jobben og hvorfor vi skal velge nettopp deg.

Før du sender inn pass på at din spisskompetanse kommer tydelig frem og at dine største fortrinn er tydelige i CV-en!

kontakt oss