Slik skriver du et godt søknadsbrev

Slik skriver du en god søknad!

En godt skrevet søknad kan være det som er avgjørende for at du skiller deg ut og blir kalt inn til
intervju. I søknaden vil vi gjerne få vite hvem du er som person og hvordan din kompetanse og
erfaringer passer til stillingen. Du kan gjerne se på søknaden som stedet der du selger deg selv.

Strukturer og bygg opp søknaden:

 • Vis til annonsert stilling og skriv avsender, mottaker, dato etc.
 • I søknaden bør du svare kort på:
  • hvem du er
  • hvorfor du søker nettopp denne jobben
  • hva som gjør deg kvalifisert og motivert
  • hva du kan bidra med relatert til utlysningen

Innhold:

Sørg for å alltid lese annonsen nøye før du skriver søknaden slik at du er sikker på at du har forstått
stillingen riktig. Når du er sikker på at du har forstått stillingen er første bud å tilpasse søknaden til den
stillingen du søker på. Deretter er det en del tips vi vil gi deg

 • Sørg for at søknaden ikke blir mer enn en side.
 • Prøv å speile språket som er benyttet i utlysningen.
 • Bruk tid på en god innledning, det er her du kan skille deg ut
 • Ikke repeter informasjon man finner i CV-en. Bruk heller plassen til å selge deg selv.
 • Vis til ting du er stolt av å ha fått til i tidligere arbeidsforhold.
 • Begrunn hvorfor du søker stillingen.
 • Ta med interesser eller erfaringer som bygger opp om kompetansen arbeidsgiver er ute etter.
 • Sørg for at søknadsbrevet er personlig. Kjenner du deg igjen i verdiene til selskapet er dette en
  fin vinkling i forhold til å fortelle om deg som person.
 • Du kan gjerne skrive om interesser eller erfaringer som bygger opp under kompetansen arbeidsgiver søker. Husk å holde det saklig og kort.
 • Er det ting mottaker kan reagere på bør du nevne det i søknadsbrevet. F. eks om du bor et sted i landet, men søker jobb i en annen del, kan det være greit å nevne at du skal flytte, eller planlegger å flytte

Andre ting du bør huske på

Bruk samme skrifttype som i CV

Lagre dokumentet i samme format (PDF er å anbefale)

Sjekk søknadsprosedyren som du finner i søknadsteksten og ær sikker på at du leverer på riktig måte

kontakt oss