Slik skriver du en god CV

Hvordan skrive en god CV

For en arbeidsgiver eller oss som rekrutterer, er CV en sentral kilde for å få informasjon om deg som mulig kandidat til en stilling. CV-en er derfor et av dine viktigste verktøy i en jobbsøkingsprosess.
Det finnes ikke en fasit på hvordan en CV skal se ut, men det finnes noen generelle innholdselementer som bør være med.

1 Personlige data

Inkluder navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og fødselsdato. Pass på at dette er oppdatert informasjon. Du kan vurdere om du setter inn et nøytralt og tillitsvekkende bilde av deg selv øverst i CV-en. Nøytral betyr derimot ikke sur eller alvorlig. Et godt bilde gjør det lettere å huske deg.
Sivilstatus og antall barn kan man også inkludere. Har man et navn som ikke er så vanlig kan man også skrive kjønn for å unngå misforståelser. Ta gjerne også med lenke til LinkedIn-profilen din.

2. Nøkkelkvalifikasjoner

Dette er som regel 4-6 setninger som skal beskrive deg og hva du er god på, med din viktigste kompetanse og erfaring tilpasset denne konkrete stillingen. Tanken er å skape et helhetsbilde av din kompetanse og erfaring. Husk at dette er informasjonen som leses først, så fatt deg i korthet, bruk stikkord og dropp flosklene.
Tips: Det å tenke gjennom hva du har oppnådd i de jobbende du har hatt er en nyttig øvelse, både for å kunne skrive en god CV, være forberedt til intervju og ikke minst fordi det gir deg bedre selvtillit.

3. Arbeidserfaring

Skriv måned og år, arbeidsgiver og stillingstittel. Trekk frem din viktigste kompetanse og erfaring. Fokuser på hva du faktisk har gjort og oppnådd (ansvar og rolle), ikke bare på hvilke oppgaver du har hatt. Synliggjør resultater og gjerne konkrete prosjekter du har deltatt i eller ledet.
Ta gjerne med all arbeidserfaring du har, men fokuser på det som er viktig for stillingen. Har du mange mindre relevante småjobber kan du gjerne gruppere disse.
Når man skriver om utdanning og arbeidserfaring kommer punktene i omvendt kronologisk rekkefølge. Det vil si at du setter opp de siste erfaringene først.
Pass på! Unngå for internt språk eller ukjente forkortelser.

4. Utdanning og annen formell kompetanse

Skriv måned og årstall, fag eller navn på utdanning, grad og studiested. Du kan også trekke frem hovedfagområde, viktige oppgaver eller annet som er relevant for stillingen du søker.
Arbeidsgiver leter ofte etter en spesifikk utdannelse eller utvalgte studiesteder. På utdannelse bør man skrive hva man har spesialisert seg i og hva man har skrevet bachelor/master oppgave om. Dette er spesielt viktig for nyutdannede, har man gode karakterer bør man skrive snittkarakter.
Husk også relevante kurs og sertifiseringer

5. Annen relevant erfaring

Akkurat hva du velger å kalle overskriftene er opp til deg. Noen velger å samle kurs, verv, språk, IT-kunnskaper erc under en bolk, andre ønsker å dele det opp.
Har du vunnet utmerkelser bør de også listes opp her f. eks «Kåret til årets selger i 2018»
Når det gjelder IT-kunnskaper er det ikke nødvendig å trekke frem grunnleggende kompetanse som Microsoft Office. Dette regner man som basiskompetanse i dag, men lister du annen kompetanse bør det også sies noe om nivå.
Har du plass, kan du inkludere fritidsinteresser som et eget punkt. Dette sier noe mer om hvem du er som person. Det kan også være en fin icebreaker på intervju, eller det kan hende du har noe felles med intervjueren.

6. Referanser

Du kan enten oppgi referansene dine (med kontaktinfo og relasjon), eller du kan skrive «oppgis på forespørsel». Begge deler er like vanlig. NB: Det er viktig at referansepersonene er forespurt før de blir oppgitt

7. Følgende bør du også tenke på

En CV kan godt være på to sider, men prøv å unngå noe flere enn det. CV- en bør være leservennlig og lett å orientere seg i. Ikke bli for fancy da for mye illustrasjoner og fancy designelementer går ut over lesbarhet. Jo lettere å lese, jo bedre

8. Huller i CV`en

Du må være forberedt på å forklare all informasjon i CV-en, som for eksempel hyppige jobbskifter og «hull». Har du et hull i oversikten kan du bli spurt om hva du gjorde i det aktuelle tidsrommet. Hull behøver ikke å være en ulempe. Omsorgsoppgaver og utenlandsreiser kan markedsføres offensivt som en del av din erfaringsrikdom.
Tilpass alltid søknad og CV til den bestemte jobben du søker. De skal utfylle hverandre, og alltid sendes sammen. CV-en gir en fullstendig oversikt over din bakgrunn og spisskompetanse. I søknaden bør du trekke frem det som er spesielt relevant for den enkelte jobben og hvorfor vi skal velge nettopp deg.

Før du sender inn pass på at din spisskompetanse kommer tydelig frem og at dine største fortrinn er tydelige i CV-en!

Slik skriver du et godt søknadsbrev

Slik skriver du en god søknad!

En godt skrevet søknad kan være det som er avgjørende for at du skiller deg ut og blir kalt inn til
intervju. I søknaden vil vi gjerne få vite hvem du er som person og hvordan din kompetanse og
erfaringer passer til stillingen. Du kan gjerne se på søknaden som stedet der du selger deg selv.

Strukturer og bygg opp søknaden:

 • Vis til annonsert stilling og skriv avsender, mottaker, dato etc.
 • I søknaden bør du svare kort på:
  • hvem du er
  • hvorfor du søker nettopp denne jobben
  • hva som gjør deg kvalifisert og motivert
  • hva du kan bidra med relatert til utlysningen

Innhold:

Sørg for å alltid lese annonsen nøye før du skriver søknaden slik at du er sikker på at du har forstått
stillingen riktig. Når du er sikker på at du har forstått stillingen er første bud å tilpasse søknaden til den
stillingen du søker på. Deretter er det en del tips vi vil gi deg

 • Sørg for at søknaden ikke blir mer enn en side.
 • Prøv å speile språket som er benyttet i utlysningen.
 • Bruk tid på en god innledning, det er her du kan skille deg ut
 • Ikke repeter informasjon man finner i CV-en. Bruk heller plassen til å selge deg selv.
 • Vis til ting du er stolt av å ha fått til i tidligere arbeidsforhold.
 • Begrunn hvorfor du søker stillingen.
 • Ta med interesser eller erfaringer som bygger opp om kompetansen arbeidsgiver er ute etter.
 • Sørg for at søknadsbrevet er personlig. Kjenner du deg igjen i verdiene til selskapet er dette en
  fin vinkling i forhold til å fortelle om deg som person.
 • Du kan gjerne skrive om interesser eller erfaringer som bygger opp under kompetansen arbeidsgiver søker. Husk å holde det saklig og kort.
 • Er det ting mottaker kan reagere på bør du nevne det i søknadsbrevet. F. eks om du bor et sted i landet, men søker jobb i en annen del, kan det være greit å nevne at du skal flytte, eller planlegger å flytte

Andre ting du bør huske på

Bruk samme skrifttype som i CV

Lagre dokumentet i samme format (PDF er å anbefale)

Sjekk søknadsprosedyren som du finner i søknadsteksten og ær sikker på at du leverer på riktig måte

Sli forbereder du deg til intervjuet

Slik forbereder du deg til intervjuet!

Gode forberedelser gir signaler om lyst og motivasjon for stillingen og at man er grundig og ryddig som person.

Her er noen grunnleggende tips:

 • Bruk internett og fin så mye info om arbeidsgiver, historikk, produkter, målsettinger etc. du klarer.
 • Søker du jobb i butikk eller annen forbrukerrettet virksomhet, så besøk denne som vanlig kunde (eller besøk en annen i samme kjede).
 • Kjenner du noen som arbeider eller har arbeidet der? Ta en prat med vedkommende om det passer. Det kan også resultere i en anbefaling fra en som arbeider der, som igjen styrker dine muligheter.
 • Dann deg et bilde av markedet de opererer i, hva kjennetegner arbeidsgiveren i forhold til de andre?
 • Tenk nøye igjennom hva du og din kompetanse vil kunne tilføre og hva som motiverer deg for stillingen.
 • Forbered gode og ærlige svar på spørsmål om positive og negative sider, kompetanse, forbedringsområder etc. Det finnes mange temaer om dette å finne på internett.
 • Ta med kopi av attester og vitnemål som du enkelt kan gi fra deg på forespørsel.
 • Ta gjerne med en liste på 4-6 referansepersoner som du har varslet på forhånd . Det er aktuelt både å snakke med de siste lederne dine, kolleger og evt underordnede. I noen tilfeller kan det også være aktuelt å sette opp gode samarbeidspartnere, lærere, veiledere, kunder og leverandører. Hvis mulig bør nær slekt og private venner ikke bli oppgitt som referansepersoner, da de vanligvis vil gi deg en så god referanse som mulig og således ikke alltid virker like troverdig. Vær forberedt på å bli spurt om andre referanser enn dem du oppgir selv. Om det er noen du unngår å oppgi pga en konflikt etc, så vær åpen om dette. Det er vanligvis greit å ikke oppgi referanse fra nåværende jobb, spesielt nåværende leder. Dersom du har varslet at du vurderer andre jobber er det ingen grunn til å ikke oppgi referanse.

Intervjudagen

 • Klær, frisyre og sminke: Tenk igjennom hvordan du ser ut, hvilke signaler ønsker du å gi? Et generelt tips er å være pent og ordentlig kledd, uten å være stivpyntet eller tungt sminket. Kleskodeks varierer mye fra bransje til bransje, og fra organisasjon til organisasjon./
 • Mange reagerer negativt på synlig piercing og dominerende tatoveringer.
 • Vær ute i god tid, men ta ikke kontakt med den du skal møte før et par minutter i forkant.
 • Sørg for at du slipper å bekymre deg for når parkeringsbilletten går ut.
 • Unngå å lukte røyk/alkohol.
 • Ta ikke med deg brusflaske, kaffe fra kiosken etc inn til intervjuet.
 • Unngå tyggegummi og snus.
 • Skru av mobilen på forhånd og la den ligge i vesken / jakken (ikke bare på lydløs, vibrasjonslyder er irriterende for en intervjuer og forstyrrende for deg).

Jobbintervjuet

 • Førsteinntrykket er avgjørende for hvordan intervjuet går.
 • Hils med fast håndtrykk, et smil og øyekontakt.
 • Tenk igjennom ditt kroppsspråk og tonefall.
 • Vær nysgjerrig, åpen og engasjert.
 • Still spørsmål, det viser entusiasme og motivasjon.
 • Unngå å ta opp lønn og betingelser i første møte dersom intervjuer ikke kommer inn på det.
 • Har du selv blitt invitert til et møte og prosessen er omfattende, så er det selvsagt betimelig å komme inn på betingelser i en tidlig fase. Men tenk over timingen og hvordan det kommer frem. De fleste intervjuere ønsker å få frem kandidater som er interessert i jobben fremfor lønnen.
 • Vær ærlig – en profesjonell rekrutterer vil trolig avsløre uærlighet eller unnlatelser i intervjuet eller senere i prosessen.
 • Vær ærlig og i forkant dersom du f.eks. har betalingsanmerkninger og du tror det kan bli sjekket senere i prosessen. Det er blitt vanlig å foreta en kredittsjekk dersom man skal ha ansvar for penger, andre verdier eller en lederstilling.
 • Unngå å avbryte intervjueren eller prate deg ut på viddene.
 • Mange intervjuere avslutter med et åpent spørsmål, om det er noe man har glemt å snakke om av betydning e.l.. Her har du en mulighet til å ta opp ting som ikke har vært tema, men som betyr noe for deg eller familien, eller negative forhold som du tror det er sannsynlig vil kunne komme opp senere.
 • Møte med arbeidsgiver: Dersom prosessen går gjennom et rekrutteringsbyrå, vil du normalt treffe arbeidsgiver i et intervju nr 2 eller 3.

Oppfølging i etterkant

 • Det kan være positivt å følge opp etter et møte, men unngå å virke masete.
 • De fleste rekruttere kommer tilbake til deg så snart de har mulighet for det.
 • Om du ikke får jobben, vil du sannsynligvis få beskjed først etter at en person er ansatt. I noen tilfeller kan det ta tid.

For deg som får tilbud om jobben

 • Du har krav på en skriftlig ansettelsesavtale.
 • Lønnsnivå og forhandling av lønn kan vi ikke si noe konkret om her, men vi gir gjerne råd til våre kandidater og oppdragsgivere underveis i prosessen.

kontakt oss