Personvern

Informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger

Hvilke personopplysninger samler vi og hvorfor? Christiania Karriere AS vil kunne samle inne visse personopplysninger om deg innenfor omfanget av de tjenestene vi tilbyr. Innsamlingen og den påfølgende behandlingen av dine personopplysninger er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle våre plikter overfor deg i henhold til våre brukervilkår eller som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen av opplysningene. For eksempel er vi pliktet til å lagre bestemte opplysninger om deg for å oppfylle lovpålagte krav, for eksempel når det kommer til krav om arbeidsforholdet og om bokføring.

Vi vil også samle personopplysninger om deg når du besøker vår nettside ved å bruke cookies – med ditt samtykke. Som besøkende på vår nettside er du ikke forpliktet til å gi oss tilgang til dine personopplysninger og du kan unngå dette ved å ikke akseptere at vi benytter cookies på din enhet. Du kan lese mer om hvordan og hvor vi bruker cookies i vår policy om cookies.

En sammenstillning av hvilke opplysninger vi behandler om deg og til hvilket formål finner du her.

Hvis du er inaktiv som bruker av Christiania Karriere AS tjenester i ett år, vil vi spørre deg om du fortsatt ønsker å være en del av vår kandidatdatabase.

Hvordan får vi tilgang til dine personopplysninger?

Personopplysningene vi lagrer om deg er opplysninger som du har gitt til oss, de fleste av dem når du registrerer deg som bruker på vår nettside, når du søker på en stilling via Christiania Karriere AS eller ved annen kontakt med oss vedrørende våre tjenester og vår virksomhet.

Hvem vil vi dele dine personopplysninger med?

I noen tilfeller vil vi dele dine personopplysninger med eksterne parter. Dette kan for eksempel være leverandører eller myndigheter som vi er rettslig forpliktet til å gi utvalgt informasjon til. Når vi deler dine personopplysninger med en ekstern part, vil det kun være for de formål som opplysningene er blitt innsamlet for. Vi vil alltid ta nødvendige forholdsregler for å forsikre oss at den eksterne parten behandler dine personopplysninger på en korrekt og sikker måte, ved å for eksempel inngå bindende avtaler med våre leverandører.

Dine personopplysninger vil bli delt med følgende eksterne parter:

Enheter i Christiania Karriere AS-konsernet – I noen tilfeller vil vi dele dine personopplysninger med andre enheter i konsernet. For eksempel kan dette skje i forbindelse med en rekrutteringsprosess hvor den andre enheten tilbyr tjenester som kan lede til at denne behandler personopplysninger på dine vegne.

Leverandører – I noen tilfeller vil vi dele dine personopplysninger med våre leverandører, som for eksempel IT-leverandører som tilbyr lagring og drift, leverandører av markedsføringsverktøy, rekrutteringsverktøy og personlighetstester.

Myndigheter –Hvis det er påkrevd av nasjonal eller internasjonal lovgivning kan vi måtte dele dine personopplysninger med myndighetene, som Skatteetaten eller NAV.

Kunder – hvis du søker på en jobb via Christiania Karriere AS og går videre i rekrutteringsprosessen så vil vi, mot slutten av prosessen, presentere dine opplysninger til vår klient. Den rekrutterende kunden er ansvarlig for hvordan de behandler opplysningene de mottar. Ved spørsmål vedrørende hvordan våre kunder behandler dine personopplysninger, så anbefaler vi deg å henvende deg direkte til dem. Christiania Karriere AS kan også hjelpe deg med å komme i kontakt med rett person.

For mer informasjon om informasjonskapsler for program vi benytter oss av, se her:

Nødvendige cookies

Informasjonskapsler for publikumsmåling:

Målrettede informasjonskapsler:

Hvor behandler vi dine personopplysninger?

Hvis du søker på en jobb via Christiania Karriere AS og går videre i rekrutteringsprosessen så vil vi, mot slutten av prosessen, presentere dine opplysninger til vår klient. Den rekrutterende kunden er ansvarlig for hvordan de behandler opplysningene de mottar. Ved spørsmål vedrørende hvordan våre kunder behandler dine personopplysninger, så anbefaler vi deg å henvende deg direkte til dem. Christiania Karriere AS kan også hjelpe deg med å komme i kontakt med rett person.

Du er alltid velkommen til å kontakte oss. for mer detaljert informasjon om hvilke eksterne parter vi deler dine personopplysninger med.

Hvilke rettigheter har du?

Gjeldende personvernlovgivning gir deg flere rettigheter når dine personopplysninger behandles. Nedenfor finner du en kort beskrivelse av disse rettighetene. Hvilke rettigheter du har kan variere, avhengig av på hvilket grunnlag vi behandler dine personopplysninger.

Rett til å trekke tilbake samtykke – Når vår rett til å behandle dine personopplysninger er gjort med grunnlag i samtykke, så har du alltid rett til å trekke tilbake ditt samtykke. Den enkleste måten for deg å gjøre dette er å kontakte post@christianiakarriere.no.

Rett til tilgang – Hvis Christiania Karriere AS behandler dine personopplysninger, så har du en rett til å få dette bekreftet og til å få informasjon om behandlingen. Du har også rett til å be om en kopi av de personopplysningene vi behandler om deg uten kostnad.

Rett til å rette – I noen tilfeller har du rett til å be Christiania Karriere AS rette opp personopplysninger som du mener er feil eller ufullstendige. Uavhengig av dette har du alltid mulighet til å endre informasjon som du selv har lagt til din kandidatprofil.

Rett til å protestere – I noen tilfeller har du rett til å protestere mot Christiania Karriere AS behandling av dine personopplysninger, for eksempel i forbindelse med direktemarkedsføring. I alle tilfeller hvor vi behandler dine personopplysninger basert på våre egne berettigede interesser (i henhold til tabellen over) har du mulighet til å protestere mot behandlingen. Hvis du protesterer så vil vi stoppe behandlingen av dine personopplysninger.

Rett til begrensning – I noen tilfeller har du rett til å be Christiania Karriere AS begrense behandlingen av dine personopplysninger, for eksempel i tilfeller hvor du stiller spørsmål til om personopplysningene vi behandler er korrekte. Du kan i disse tilfellene be oss begrense behandlingen av dine personopplysninger i perioden det tar for oss å verifisere at dine personopplysninger er korrekte. I disse tilfellene kan vi bare behandle dine personopplysninger med ditt samtykke, med unntak for det tilfellet at Christiania Karriere AS undersøker, fremsetter eller forsvarer seg mot rettslige krav for å beskytte andres rett eller for å beskytte viktig offentlig interesse.

Rett til sletting – I noen tilfeller har du rett til å be Christiania Karriere AS om å slette dine personopplysninger. Denne rettigheten gjelder i følgende tilfeller:

Hvis personopplysningene ikke lenger er nødvendige for det formålet de ble innsamlet for.
Hvis du trekker tilbake ditt samtykke og vi ikke trenger å beholde dine personopplysninger for andre formål, som f.eks. rettslige forpliktelser.
Hvis du motsetter deg behandlingen basert på berettigede interesser og disse motsetningene veier tyngre enn våre interesser.
Hvis du motsetter deg vår behandling av dine personopplysninger for formål tilknyttet direktemarkedsføring og vi ikke har behov for å behandle dine personopplysninger for andre formål.
Hvis dine personopplysninger behandles på ulovlig vis.
Hvis dine personopplysninger må slettes som følge av rettslige forpliktelser.
Vennligst bemerk at det kan foreligge plikt for oss å likevel lagre dine personopplysninger, for eksempel i henhold til en avtale med deg eller i henhold til rettslige forpliktelser. I disse tilfellene vil vi kun behandle dine personopplysninger for dette formålet.

Rett til dataportabilitet – I tilfeller hvor vi behandler dine personopplysninger med ditt samtykke, eller for å oppfylle en avtale med deg, så har du rett til å motta de personopplysningene som du har gitt oss i et strukturert format. Du kan også uthente denne informasjonen på vår nettside, under Mine Sider.

Hvis du ønsker å utøve dine rettigheter, så er du alltid velkommen til å kontakte oss gjennom kontaktinformasjonen nedenfor. Hvis du ikke er fornøyd med måten Christiania Karriere AS behandler dine personopplysninger på, kan du alltid sende en klage til relevant tilsynsmyndighet, som i Norge er Datatilsynet.

Endringer i informasjonstekst om personvern

Fra tid til annen kan vi måtte gjøre endringer i informasjonen om hvordan vi behandler personopplysninger. Den siste versjonen vil alltid være tilgjengelig på vår nettside. Ved mer omfattende endringer (som endringer i formålet med vår behandling av dine personopplysninger eller endring av hvilke personopplysninger vi behandler om deg) vil vi sende ut informasjonen til deg via e-postadressen du har oppgitt til oss.

Hvordan kan du komme i kontakt med oss?

Christiania Karriere AS Norway AS (org. nr. 990 574 693) er behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger. Vi følger gjeldende europeisk og norsk personvernlovgivning og har et dedikert personvernteam som aktivt arbeider med forhold rundt personvern for å forsikre at vi behandler dine personopplysninger på en ansvarlig og sikker måte. Våre nasjonale personvernspesialister svarer gjerne på et hvert spørsmål du måtte ha, og du kan alltids kontakte oss på post@christianiakarriere.no.

Stortingsgaten 10, 5 etg
0161 Oslo
Morten Jakobsen 41217779
Bent Erik Johansen 90507465
For direkte kontakt med Christiania Karriere AS datavernombud: post@christianiakarriere.no

kontakt oss